Add Top Menu
Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.racketstringers.com

Bob Amerika Digital Development, handelend onder handelsnaam RACKETSTRINGERS (Kamer van Koophandel: 65053176), hierna te noemen RACKETSTRINGERS, verleent u hierbij toegang tot www.racketstringers.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

RACKETSTRINGERS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

RACKETSTRINGERS spant zich in om de inhoud van www.racketstringers.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 De op www.racketstringers.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RACKETSTRINGERS.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.racketstringers.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met RACKETSTRINGERS.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.racketstringers.com. RACKETSTRINGERS oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op www.racketstringers.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RACKETSTRINGERS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RACKETSTRINGERS en haar licentiegevers en bezoekers.
 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RACKETSTRINGERS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Fast & green delivery
Safe & secure payment
100% money back guarantee
Scroll back to top
Chat with us
Chat with us
Questions, doubts or problems? We're here to help!
Connecting...
There are no employees available at this moment. Please try again later.
Our employees are busy at this moment. Please try again later.
:
:
:

The data collected here through this form, is being used to contact you. For more info, please check our privacy policy.
Do you have questions? Write us a message!
:
:

The data collected here through this form, is being used to contact you. For more info, please check our privacy policy. Ik ga akkoord met het verzamelen en bewaren van chat logs
This chat session is closed.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad