Privacyverklaring

Deze site/dit product is een uitgave van New Balls Digital Development (NBDD). Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de website/dit product worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NBDD houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en overige relevante wet- en regelgeving stelt.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van DBDD en handelsnamen of participaties.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is New Balls Digital Development, van Boetzelaerlaan 219, 2581 AV, Den Haag. Via info@tennisracket-bespannen.nl kunt u contact opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens

NBDD ontwikkelt, produceert en exploiteert infotainment via offline en online media. In het kader van haar dienstverlening en/of verkoop van haar producten of wanneer u anderszins contact heeft met NBDD, kan NBDD persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve of online diensten. DBDD vindt het echter belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Indien u geen prijs meer stelt op bijvoorbeeld e-mailnieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of NBDD hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar het eerdergenoemde bedrijfsadres of een e-mail te sturen naar info@tennisracket-bespannen.nl.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door NBDD worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

•Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

•Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;

•Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de NBDD websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;

• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van NBDD;

•Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;

• Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;

•Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan NBDD op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;

•Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

• Om te voldoen aan de op NBDD van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van NBDD.

Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende NBDD producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere NBDD-producten en/of -diensten.

NBDD kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van NBDD. Indien u hiertegen bezwaar hebt dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van NBDD, haar partners en geselecteerde organisaties zoals hierboven omschreven, intrekken.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot NBDD behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door NBDD worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat NBDD op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. NBDD zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan NBDD uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die NBDD ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal NBDD uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

NBDD kan niet-elektronische gegevens, zoals NAW-gegevens, voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen, verstrekken aan zorgvuldig door NBDD geselecteerde derden. Tevens kan NBDD persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van NBDD aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. NBDD kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u NBDD daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kunt u een brief sturen naar bovenstaand bedrijfsadres of een e-mail te sturen naar info@tennisracket-bespannen.nl.

NBDD kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Gebruik mobiel telefoonnummer

NBDD kan een opgegeven mobiel telefoonnummer gebruiken voor telemarketingdoeleinden. In geval van consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet die (nog) geen klant zijn van NBDD, zal altijd vooraf worden ontdubbeld met het bel-me-niet-register. Gegevens van diegenen die niet in het bel-me-niet-register zijn ingeschreven en die geen consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet zijn, kunnen voor telemarketingdoeleinden worden gebruikt. NBDD kan telefoonnummers die zij in het kader van de verkoop van een product of dienst van NBDD heeft verkregen gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van NBDD ongeacht of betreffende gegevens van bestaande klanten zijn opgenomen in het bel-me-niet-register. In ieder telemarketinggesprek zal de mogelijkheid worden geboden zich te verzetten tegen telemarketing en zal eveneens worden gewezen op het bel-me-niet-register en de mogelijkheid daarin te worden opgenomen.

Gebruik van cookies

NBDD maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NBDD beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat NBDD na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

NBDD maakt gebruik van sessie-cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de websites van NBDD voor u gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maakt NBDD gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u deze bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de websites van NBDD voor u nog aangenamer te maken. Tijdelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten en/of diensten u afneemt of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van deze cookies kunnen websites van NBDD u herkennen als u deze weer bezoekt. Onder andere Google presenteert in opdracht van NBDD advertenties op websites van NBDD. Zij plaatst daarvoor tevens cookies op uw computer en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door NBDD geplaatste cookies. In uw browserinstellingen kunt u zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Indien u dat heeft gedaan dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de websites van NBDD bezoeken. Tevens kunt u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.htmlafmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. De overige cookies die door adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de websites van NBDD worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze Privacy- en cookieverklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van NBDD. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. NBDD maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van NBDD vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van NBDD gebruik maken. De cookies die door NBDD en adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Links

Op de websites van NBDD treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. NBDD aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

Beveiliging

NBDD handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen, inzage en correctie, verzet
Indien u:

• vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid;

• wilt weten welke persoonsgegevens NBDD van u verwerkt;

• uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;

• niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van NBDD of derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven;

• niet langer prijs stelt op het gebruik van uw persoonsgegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen;

dan kunt u een verzoek daartoe richten aan bovenstaand bedrijfsadres of een e-mail sturen naar info@tennisracket-bespannen.nl. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal NBDD uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet NBDD verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

NBDD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van NBDD. Substantiële wijzigingen van dit privacystatement zullen op de websites van NBDD of anderszins worden bekendgemaakt.

Oktober 2016